صفحه اصلی » مواد مغذی و مواد ضدعفونی کننده بذر و علوفه در تولید علوفه هیدروپونیک

مواد مغذی و مواد ضدعفونی کننده بذر و علوفه در تولید علوفه هیدروپونیک

مواد مغذی و مواد ضدعفونی کننده بذر و علوفه در تولید علوفه هیدروپونیک

با سلام در تولید علوفه هیدروپونیک عوامل زیادی موثر هستند که اگر آنها به درستی رعایت نشود ممکن است تولیدی صورت نپذیرد و یا اینکه علوفه ی تولیدی دارای مقادیر بسیار بالایی از بیماری های مختلف باشد. شاید ساخت  دستگاه تولید علوفه هیدروپونیک  به نظر کاری ساده باشد اما در عین سادگی داراری مراحل بسیار پیچیده ایست.و مهمترین عوامل که …

ادامه مطلب