صفحه اصلی » جیره غذایی گوسفند به وسیله ی علوفه هیدروپونیک

جیره غذایی گوسفند به وسیله ی علوفه هیدروپونیک

جیره غذایی گوسفند به وسیله ی علوفه هیدروپونیک

جیره غذایی گوسفند به وسیله ی  علوفه هیدروپونیک: www.irfodder.com  در ابتدابایدعرض کنم که هزینه ی خوراک تقریبا۶۰تا۷۰درصد از  هزینه های کلی که برای پرواربندی انجام میشه را تشکیل میدهد. بطوری که  اصل غذا باید براساس زیرباشد: ۴۰درصدعلوفه و۶۰درصد کنسانتره امااین ترکیب درحال حاضربه دلیل بالابودن قیمتها زیاد صرفه اقتصادی ندارد و ترکیب معمولابه صورت زیراست: ۵۰درصدعلوفه و۵۰درصد کنسانتره حال علوفه …

ادامه مطلب