صفحه اصلی » 2019 » اکتبر

آرشیو ماهانه: اکتبر 2019

ساخت دستگاه علوفه هیدروپونیک

باید دانست که دستگاه علوفه هیدروپونیک دستگاهی است تجاری که در فضای کم حداکثر بهره وری از حجم محیط اشغال شده را دارد. در چنین حجم و مقیاسی است که بروز کوچکترین خطا در عملکرد دستگاه باعث بروز مشکلات مختلف در تولید می شود که از مهمترین آنها کپک و بیماری های گیاهی در علوفه ی تولیدی است

ادامه مطلب