صفحه اصلی » علوفه هیدروپونیک چیست؟ » مزایای علوفه ی هیدروپونیک

مزایای علوفه ی هیدروپونیک

چرا علوفه ی هیدروپنیک؟

۱-با جوانه زدن دانه (جو یا گندم) قدرت هضم آن از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش می یابد
۲- میزان پروتیین در جوانه نزدیک به دو برابر حالت خشک و جوانه نزده ی آن است
۳- با جوانه زدن دانه ی جو (یا گندم یا ذرت و …) میزان ویتامین ها و عناصر معدنی قابل جذب افزایش می یابد
جوانه ی غلات همچون جو موجب ایجاد اسدوز در دام نمی شود حال انکه مصرف این دانه ها به صورت غیر متناسب منجر به ایجاد حالت اسیدوز در دام می شود
۴-این سیستم کشت برای تولید علوفه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه ای از کشور قابل اجراست و نیاز به فضای زیادی ندارد
۵- میزان بهره گیری از آب در سیستم هیدروپنیک بیش از ۹۵ درصد حالتی است که علوفه ی مطلوب به واسطه ی راه های معمول کشت می شوند. به عبارت دیگر میزان مصرف آب در این سیستم کمتر از ۵ درصد روش های معمول برای تولید علوفه است
۶- محصول حاصل فاقد هرگونه مواد شیمیایی ، آفت کش، آفت و پارازیت های گوناگون است
۷- این محصول برای تولیدات ارگانیک بسیار موثر و مناسب است
۸- در تمام طول سال شما از علوفه ی سبز می توانید برای تغذیه دام های خود استفاده کنید
۹- محصول فوق هیچ دور ریز و ضایعاتی نخواهد داشت و از تمام آن (ریشه ، جوانه و قسمت رویشی) می توان برای تغذیه دام استفاده کرد.
۱۰- با این روش می توانید بخشی از نیاز آبی دام را نیز تامین کنید به ویژه در مناطقی که کیفیت آب محل برای تغذیه مستقیم مناسب نیست این روش می تواند بخشی از نیاز دام به آب با کیفیت را به واسطه ی مصرف علوفه ی تازه برطرزف نماید

آب را بی جهت گل نکنید !