علوفه هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک به هنر کشت گیاهان بدون نیاز به خاک گفته می شود که در آن گیاه برای رشد و استقرار خود نیازی به خاک ندارد. کشت هیدروپونیک بر خلاف نظر عام قدمتی به اندازه ی تاریخ دارد به نحوی که در باغ های بابل اثار کشت هیدروپنیک دیده می شود.

علوفه ی هیدروپنیک به هنر کشت علوفه ی مورد نیاز دام و طیور بدون نیاز به خاک گفته می شود. پژوهش های جدی در این مورد از سال ۱۹۶۰ در استرالیا صورت پذیرفت که در آن مجموعه ای از دام ها به جای چریدن در مراتع از علوفه تولیدی به روش هیدروپونیک استفاده می کردند.

تکنولوژی کشت علوفه هیدروپونیک با توجه به موقعیت هر منطقه امکان تغییراتی را داراست که هدف این تغییرات کاهش قیمت تمام شده اولیه برای خریداران است. جالب است بدانید که هر سه متر مربع از فضای دستگاه های تولید علوفه قادر به تامین غذای ۲ راس گاو سنگین وزن یا ده راس گوسفند می باشد، که درصورت تامین این نیاز از روش های سنتی موجود نیازمند ۸۰۰۰ متر مربع فضای زراعی می باشد.

مانند هر غذا یا ماده ای که برای جانداران در جیره ی غذایی تجویز می شود علوفه نیز نمی تواند صرفا تنها غذای مصرفی برای دام باشد اما با توجه به خواص ویژه در علوفه می توان از آن به عنوان بخش اصلی از غذای دام و طیور یاد کرد. مخلوط علوفه ی هیدروپونیک با کنسانتره های دامی تشکیل دهنده ی یک غذای مقوی و سالم برای رشد و شیرواری دام است.

در کشت علوفه ی هیدروپونیک شاخص هایی همچون سالم بودن علوفه ، فاقد بیماری بودن علوفه ، عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر برای دام  می باشد. بر خلاف تصور عام حتی برخی از مناطق که به عنوان باقی مانده ی کشت کشاورزی جهت چراندن دام استفاده می شود مملو از کودهای مختلف شیمیایی است که در زمان کشت محصول از آن ها استفاده شده و حال در باقی مانده و ضایعات آن ها نیز وجود دارد. لذا می توان گفت که حتی دام هایی که به صورت چریدن در علف چرهای کشاورزی تغذیه می شوند نیز فاقد سلامت کامل می باشند.

رشد روز افزون جمعیت و نیاز غذایی آن ها فشاری است که روزبه روز بر محیط زندگی ما وارد می شود درحالی که فضای کشت و تامین نیازهای غذایی انسان ثابت بوده و قابل گسترش نمی باشد. از این رو کشت های هیدروپونیک به خصوص در ضمینه ی علوفه می تواند راه چاره ای برای مقابله با کمبود زمین های کشاورزی باشد. از سوی دیگر در شرایط کنونی تنظیم مصرف آب برای کشت و کار و پرورش دام و طیور بسیار ضروری است لذا می توان از روش هیدروپونیک به عنوان کم مصرف ترین روش کشت از نظر نیاز آب برای کشت محصولات یاد کرد .