صفحه اصلی » دامپروری

دامپروری

دامپروری

کشور ما ایران از زمان پیدایش تمدن تا دویست سال پیش اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامپروری داشته است. این امر نمود آن است که یکی از راهکاری های افزایش تولید ناخالص ، سودآوری و فرصت های شغلی احتمام بر کشاورزی و دامپروری است. تهیه مایحتاج و نیاز خوراک جامعه از ضروری ترین امور هر کشور است و به فراخور این امر محصولات کشاورزی و دامی  همواره مورد توجه مردم و بازارهای هدف بوده است. کشوری که بیش از ۲۰۰۰ فرهنگ و اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری داشته است را نمی توان از این دو امر مهم جدا نمود. از سوی دیگر با توجه به آنکه کشور ما از لحاظ آب و هوا و میزان زمین و سطوح زقابل کشت و کار گستره ای وسیع را دربر میگیرد می توان با اندکی توجه خودکفایی کاملی را از هر نظر در این صنعت (کشاورزی و دامپروری) متصور بود. عدم نیاز مستمر به منابع خارجی در این صنعت می تواند نقطه ی قوتی برای در نظر گرفتن آن به شکل یک پیشه و کار درآمد زا با رشد مشخص در نظر گرفت. شاید تولید در بخش صنایع نیازمند بازاریابی ویژه ای باشد که خود علاوه بر وقت و هزینه نیازمند افراد متخصص است. اما محصولات کشاورزی و دامی از آنجا که در میان جامعه کاملا شناخته شده است و یکی از نیازهای اساسی جامعه را که همان تامین خوراک است در برمیگیرد چندان نیاز به معرفی و بازاریابی ندارد و به راحتی میتوان محصول تولید شده را دربازار هدف عرضه کرد.

سوال اینجاست که اگر کشاورزی سودآور است چرا بسیاری از کشاورزان و دامداران وضع اقتصادی مناسبی ندارند؟

یا این سوال مطرح می شود که برخی از نهاده های اولیه بخش دام و کشاورزی با نوسانات ارز دچار تحول می شود و ممکن است سودآوری این فرایند را تحت شعاع قرار دهد!

باید توجه کرد که کشاورزی در ایران تا ده های اخیر بسیار مهجور بوده و تکامل آن از روشهای سنتی به روش های نوین علمی به کندی پیش می رود. از این رو اخبار و حکایاتی که از وضع کشاورزان به شما می رسد  نمی تواند بازگو کننده ی صحیح وضع کشاورزی و دامداری در ایران باشد. به هر حال گذر زمان منجر به افزایش قیمت نهاده های اولیه برای کشاورزی و دامداری می شود کشاورزی که با روش های سنتی ده سال پیش مشغول کشاورزی است به دلیل ثابت بودن میزان تولید  و عدم بهره وری با افزایش سالانه ی قیمت نهاده های اولیه و جاری همچون بذر،آب، نیروی کار و و و  هر سال بخشی از توان درآمدی خود را از دست می دهد و در نهایت منجر به از بین رفتن کشاورزی و دامداری فرد به روش سنتی می شود.

کشاورزی و دامداری عرصه ای پردرآمد است که در صورت بکارگیری روش های نوین می تواند سودآوری قابل ملاحظه ای را هم برای فرد شاغل و هم برای جامعه به هراه داشته باشد. به عنوان مثال در عرصه ی گاوداری پروراری هر سال شاهد افزایش قیمت نهاده های اولیه همچون علوفه و غلات هستیم. یکی از روش های مقابله با این افزایش قیمت استفاده از نژاد های پر رشد است تا به جای انکه در یک دوره ی چندماهه به عنوان مثال به جای ۱۰۰ کیلو  گوشت آوری و افزایش وزن ، با استفاده از نژادهای پرتولید این میزان را با ثابت نگهداشتن مصرف نهاده به ۲۰۰ کیلوگرم افزایش وزن بهبود داد. همچنین استفاده از جیره های مبتنی بر فرایندهای علمی و بهکار گیری اندک برخی از مواد اولیه در غذای دام نسبت و ضریب هضم و انرژی زایی هر واحد نهاده را افزایش داد بدین ترتیب میزان مصرف نهاده کاهش یافته و با افزایش میزان تولید سودآوری خوبی حتی با وجود افزایش قیمت نهاده ها متصور بود.

این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب  آماده ی ارایه خدمات مشاوره ای جهت احداث واحدهای دامداری و افزایش بهره وری در واحدهای کشاورزی است.

تلفن تماس(جهت مشاوره اولیه):

۰۹۳۹۴۶۲۱۸۳۴ مهندس هاشمی